3 Lớp vẽ online "Anime"

Khóa học vẽ phong cảnh dành riêng cho các bạn yêu thích anime, Ở khóa học này học viên được học quy tắc vàng khi phác thảo và xây dựng nhân vật, các đặc điểm để tạo hình tính cách nhân vật. Cách phối hợp màu sắc cho nhan vật,Các sắp xếp bố cục trong tranh

-50%

750.000 

Scroll to Top