Lớp vẽ online "Chuyên sâu - Tree Art" (12t trở lên)

Các học viên trong giai đoạn này đã trải qua 1 thời gian vẽ và trải nghiệm và cảm nhận được năng khiếu hội họa của bản thân. Sky Art xây dựng chương trình khóa Tree Art giúp chắp cánh cho những đam mê của các con vươn cao, vươn xa hơn nữa. Trong lộ trình của khóa học cách con ngoài việc định hình phong cách, định hình gu thẩm mỹ các con còn được tiếp cận với nhiều loại hình mới nhất, được củng cố lại những kiến thức còn hổng, còn chưa chuẩn chỉ, từ đó giúp các con có kiến thức vững chắc, tư duy nhạy bé, cảm quan độc đáo để vươn mình ra thế giới. Ở giai đoạn này trung tâm đặc biệt chú trọng đến định hướng nghề nghiệp, định hướng du học và phát triển bản thân.

-50%

1.500.000 

Scroll to Top