Lớp vẽ online "cơ bản và nâng cao Leaf Art" (7-9t)

Từ 7 tuổi các con đã nhận biết được cách sắp xếp bố cục chuẩn chỉnh, các con có khả năng nhận biết được nguyên lý về việc phối hợp màu sắc, nguyên lý về đường nét. Ở chương trình Leaf Art trung tâm xây dựng những kiên thức nền tảng cho các bé học chuẩn chỉnh ngay từ đầu. Sau khi học xong các cấp độ của khóa leaf các con nắm được tất cả các nguyên lý về màu sắc, bố cục 1 cách bài bản, là 1 hành trang vững chắc để các con tự sáng tác nhưng tác phẩm tuyệt vời trong tương lai. .

-50%

1.500.000 

Scroll to Top